Skip to main content

จำหน่าย มอเตอร์สั่น มอเตอร์เขย่า มอเตอร์

จำหน่าย มอเตอร์สั่น มอเตอร์เขย่า มอเตอร์สั่นสะเทือน Vibration Motor ราคาพิเศษ

บริษัท เอ.โอ.เอ็นจิเนียริ่ง เทคโนโลยี จำกัดจำหน่าย ขาย มอเตอร์เขย่า มอเตอร์สั่น-เขย่า ELECTRIC VIBRATOR MOTOR ดูสินค้าหมวดหมู่ Vibrator System ( มอเตอร์สั่น-เขย่า ) อุปกรณ์สร้างแรงสั่นสะเทือน VIBRATION MOTOR มอเตอร์สั่น มอเตอร์เขย่า สำหรับงานอุตสาหกรรม โดยใช้หลักของแรงเหวี่ยงวี่งหนีศูนย์กลาง ใช้กับงานที่ต้องการ การเคาะ การสั่น การเขย่าอุปกรณ์สร้างแรงสั่นสะเทือนมีทั้งแบบสั่งการด้วยลมและสั่งการด้วยไฟฟ้า มอเตอร์สั่นเขย่าใช้กับปากถังไซโล มอเตอร์สั่นเขย่าใช้กับถังฮอปเปอร์ มอเตอร์สั่นเขย่าใช้กับท่อลำเลียง มอเตอร์สั่นเขย่าใช้กับรางเลื่อนฝีด มอเตอร์สั่นเขย่าใช้กับตะแกรงโยก มอเตอร์สั่นเขย่าใช้กับตะแกรงร่อน มอเตอร์สั่นเขย่าใช้กับเครื่องคัดแยก มอเตอร์สั่นเขย่าใช้กับงานเทปูน มอเตอร์สั่นเขย่าใช้กับงานหล่อแบบคอนกรีต มอเตอร์สั่นเขย่าใช้กับโต๊ะสั่น มอเตอร์สั่นเขย่าใช้กับถังขัดทราย———————————————————— มอเตอร์เขย่า – External Electric Vibrators Motor มอเตอร์เขย่า – External Direct Current Vibrators Motor มอเตอร์เขย่า – External Pneumatic […]

Read More

Vibrator System (มอเตอร์สั่น-มอเตอร์เขย่

Vibrator System (มอเตอร์สั่น-มอเตอร์เขย่า)

Vibrator System ( มอเตอร์สั่น-มอเตอร์เขย่า ) หมวดอุปกรณ์สั่นสะเทือน มอเตอร์เขย่า มอเตอร์สั่น มอเตอร์เกาะแบบ         มอเตอร์สั่น-เขย่า (สั่นสะเทือน) เพิ่มความสามารถในการถ่ายเทวัสดุของถังพักหรือไซโล ถังฮอปเปอร์ เพื่อเพิ่มอัตราการไหลตัวของวัสดุ หรือใช้เป็นชุดขับเคลื่อนเครื่องสั่นเพื่อวัตถุประสงค์ต่าง ๆ เช่น ใช้กับท่อลำเลียง รางเลื่อน ตะแกรงโยก ตะแกรงร่อน เครื่องคัดแยกขนาดหรืองานอัดตัว เช่นงานเทปูน งานหล่อแบบคอนกรีต และยังใช้ในอุตสาหกรรมที่หลากหลาย Electric Vibrator มอเตอร์สั่น-เขย่า อุปกรณ์สร้างแรงสั่นสะเทือนสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมแบบไฟฟ้า Single Phase Electric Vibrator 2 Poles มอเตอร์สั่น-เขย่าแบบไฟฟ้า 1 เฟส ชนิด 2 โพล Model Voltage Current Power RPM Force Frame No. Weight   V A […]

Read More